Ruimtetijd

Geschreven door Robert Jan Heyning op 2020-07-10

linkedIn

Name generators

Een tijdje geleden vroeg iemand wat ik wist van 'artificial intelligent name generators'. Als je een objectief antwoord wenst, dan is het misschien niet handig om nou juist die vraag aan mij te stellen. Als chef van een bureau dat bestaat uit zeer menselijke en intelligente name generators waar echt helemaal niets artificieels aan is, lijkt het antwoord voor de hand te liggen.

Curiolala en biospul

Digitalism voor naamgeving gebruiken we uitsluitend voor bronnenonderzoek en andere input. Dus nooit als leverancier van oplossingen. Maar het wegwimpelen van snel voortschrijdende ontwikkelingen zou dom zijn. Een belediging ook voor Curiolala, godin van de Nieuwsgierigheid.

De digitale wereld, die sneller gaat dan wij, brengt behalve soelaas ook dreiging. Wat kan een name generator wat wij niet kunnen? Name generators zijn sneller dan wij. En goedkoper. En ooit, moeten we niet uitsluiten, ook beter. Maar zover is het nog niet. Met hagel schieten kan iedereen. Ik geef toe, als de klant zo'n schot hagel voor de kiezen krijgt, zal ie de eerste zijn om toe te geven dat hij werkelijk geraakt is.

(Ooit misschien, zullen wij als mens in intellectueel, creatief, fysiek, ethisch en esthetisch opzicht door artificial intelligence gereduceerd worden tot een inferieure klomp biospul. Weggestopt in groenafvalbuurten, de getto's van de toekomst.)

Wat de name generator mist

Wat die volgens mij en vele voormalige gebruikers mist, zijn ruimte en tijd. En waar hij vooralsnog een teveel aan heeft, is rigiditeit en mathematische logica op een bedje van algoritmes. Hoe geniaal ook, het is tot op heden een matige compensatie voor het gebrek aan fantasie, scheppend vermogen en menselijkheid.

Het belang van een proces

Tijd en ruimte zijn onlosmakelijk verbonden. Einstein zei het zelf. Zonder die 2-eenheid kan geen deugdelijk proces bestaan. En dat is nu juist nodig voor rijpen, bezinken en mede daardoor het voorkomen van impulsieve beslissingen op basis van schone schijn en het op de loer liggende korte-termijn denken. Niet onbelangrijk, en al helemaal niet als je een keus moet maken voor de lange termijn. Een eenmalige keus bovendien.

Klanten van bureaus in applied creativity (die kreet hoorde ik van een Amerikaanse collega) zijn gebaat bij tijd en ruimte. Omdat die 2-eenheid helpt

  1. bij het verkrijgen van duidelijkheid,
  2. het gaandeweg aanleggen van een kwalitatieve rangorde van alles wat er in een specifiek project toe doet,
  3. het stapsgewijs gaan zien welke wegen kunnen leiden tot het doel,
  4. en wat de praktische consequenties zijn van elke mogelijkheid.

Eerst alles zien. Dan voldoende weten. Dan een keus maken. En weten waarom.

Een goede naam

Het belang van een procesmatige aanpak, is dat je als klant op een constructieve manier in verwarring wordt gebracht en eindigt met meer inzicht en meer enthousiasme over je eigen plannen (propositie, positionering, visie, missie e.d.) dan vóór het proces. En het leidt tot een goede naam. Want daar is het allemaal om begonnen: onderscheid. Want onderscheid, daar gaat het om. Hoe dan ook.

The Nameworks / Robert Jan Heyning